Opvangmogelijkheden

Continurooster

Wij werken met een continurooster. De kinderen eten in de eigen groep en spelen daarna een half uur buiten onder toezicht van vrijwilligers.

Eten en drinken

De kinderen nemen zelf een gezonde lunch mee, aangevuld met fruit of groente. Ze drinken water tijdens de lunch.
Wij vinden het belangrijk dat een kind minimaal één boterham eet.
Mocht een leerling zijn/haar brood niet opeten of niet genoeg hebben, dan wordt er een briefje in de broodtrommel/tas gedaan

De contactpersoon

De coördinatie van het continurooster ligt bij Combiwel, Rebecca Weijnen is de contactpersoon.

De vrijwilligers hebben een cursus gevolgd en/of krijgen de gelegenheid om deze te volgen indien nodig en beheersen de Nederlandse taal.
Bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers wordt gekeken naar deze kwaliteiten; bij gelijke kwaliteiten wordt de voorkeur gegeven aan een ouder waarvan de kinderen op deze school zitten.

Klachten en geschillen

Een klacht die betrekking heeft op een situatie tijdens het buiten spelen dient in eerste instantie besproken te worden met de vrijwilliger en de leerkracht. De vrijwilliger zoekt in samenwerking met de ouders naar een oplossing. Indien de klacht voor de ouders niet naar tevredenheid is opgelost, kan de ouder contact opnemen met de directie. Indien dit niet leidt tot een oplossing, geldt de klachtenprocedure van de school (zie schoolgids).

Gezond tussendoortje en drinken

Gezond eten en drinken is een belangrijk onderdeel van goede opvang. Daarom letten we er op dat het eten en drinken geen of weinig toegevoegde suikers, kleur- en smaakstoffen bevatten. Verder zit er zo weinig mogelijk zout en vet in ons eten. Wij letten op of uw kind ook fruit eet en voldoende drinkt.