• Praktische zaken

Oudercommissie

Ouders kunnen op veel manieren actief zijn op Dalton IKC Zeven Zeeën. Zonder uw is het onderwijs wat wij nastreven niet mogelijk. We zijn daarom voortdurend op zoek naar ouders die een bijdrage willen leveren aan het uitvoeren en ondersteunen bij diverse activiteiten. Dalton IKC Zeven Zeeën werkt met een oudercommissie (OC). De OC bestaat uit oudercontactmedewerkster die de betreffende leerkracht in de groep hulp bieden; aan iedere groep is een oudercontactmedewerkster verbonden.

Het doel van de OC is het bevorderen van een goede samenwerking tussen school en ouders. Taken zijn onder andere:

 • helpen bij feesten; Lichtfeesten, Eindejaarsdiner, Sinterklaas en het Zomerfeest,
 • ondersteunen van de schoolfotograaf
 • begeleiding bij uitstapjes
 • begeleiding bij de sportdag
 • ouders werven voor verschillende activiteiten
 • leerkrachten ondersteunen bij activiteiten in de klas.

Ziek melden

Als uw kind ziek is, dan dient u de school hiervan mondeling of telefonisch op de hoogte te brengen. U kunt dit voor 08.30 uur doorgeven aan de administratie, de conciërge of de leerkracht van uw kind. Als uw kind langer dan drie dagen ziek is, nemen wij contact met u op. Wij informeren dan naar de gezondheid van uw kind en maken een afspraak wanneer uw kind weer op school komt. Als uw kind op de afgesproken termijn nog steeds niet op school is, zullen wij opnieuw contact met u opnemen.

Als uw kind langer dan tien aangesloten dagen ziek is, als uw kind binnen twee maanden vaker dan drie keer ziek wordt gemeld, als er twijfels zijn over de verklaring van het ziek zijn of als er zorgen zijn over de leerling, wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar. U kunt vervolgens door de jeugdarts van de GGD worden opgeroepen om de reden van het ziekteverzuim te bespreken.

Bijzonder verlof en verzuimprotocol

In sommige gevallen kan een kind dat leerplichtig is extra vrij van school krijgen. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van:

 • Een verhuizing,
 • een wettelijke verplichting, zoals een afspraak bij de kinderrechter of een oproep van de leerplichtambtenaar,
 • verplichtingen die voortkomen uit een geloofsovertuiging,
 • een 12,5-, 25-, 40-, 50,- of 60-jarig huwelijksjubileum van naaste familieleden,
 • een jubileum van een (groot)ouder die 25, 40 of 50 jaar in dienst is,
 • ernstige ziekte of overlijden van naaste familieleden,
 • omstandigheden die onverwachts of buiten de wil van de ouders gelegen zijn.

U wordt verzocht om afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Het is niet toegestaan om met leerplichtige kinderen op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties om.

Het aanvragen van extra verlof doet u door middel van een formulier dat u hier kunt downloaden. U kunt voor het formulier ook terecht op Dalton IKC Zeven Zeeën. Over een verlof van maximaal tien schooldagen beslist de directeur. De leerplichtambtenaar beslist over verloven langer dan tien schooldagen. Een aanvraag voor een verlof langer dan tien schooldagen dient ten minste acht weken van tevoren te worden ingediend bij de leerplichtambtenaar van stadsdeel Noord. U kunt het formulier inleveren bij de directie van de school, deze zal het formulier vervolgens doorsturen naar de leerplichtambtenaar.

Download voor meer informatie de brochure ‘Iedereen naar school’ van Bureau Leerplicht Plus (onderdeel van de gemeente Amsterdam) of neem contact op met de leerplichtambtenaar van Amsterdam-Noord, 020 2529945.

© Copyright - Zeven Zeeën