Eerste paal IKC Zeven Zeeën geslagen

image-2014-12-19    image-2014-12-19(1)

Op donderdag 18 december om 14.00 uur werd de eerste paal geslagen van het nieuwe gebouw van IKC Zeven Zeeën (voorheen Dorus Rijkersschool). Bij deze feestelijke gebeurtenis zullen Saskia Groenewoud (portefeuillehouder Onderwijs in Amsterdam-Noord) Helen Schiltmeijer (manager Combiwel) en Joost Korver (bestuurder van Stichting Openbaar Onderwijs Noord) aanwezig zijn.

Onder muzikale begeleiding zullen de kinderen van IKC Zeven Zeeën van de oude locatie aan de Kofschipstraat en de Tjalkstraat naar de nieuwe locatie op de Ankerplaats lopen. Aan het hek bij de Ankerplaats hebben alle kinderen van de voorschool en de school linten opgehangen met daarop een wens of tekening voor het IKC. Ook hebben de kinderen een wens, spreuk of tekening in een schatkist gestopt, die begraven zal worden onder het nieuwe gebouw.

Onlangs is de ontwikkeling van een integraal kindcentrum (IKC) in gang gezet. In een IKC komen onderwijs en opvang bij elkaar ter versterking van de ontwikkeling en de leeromgeving van kinderen van 0 tot 13 jaar. Het is de bedoeling dat ouders straks bij één loket terecht kunnen voor opvang en onderwijs.

Bij Dalton IKC Zeven Zeeën werken Stichting Openbaar Onderwijs Noord en Combiwel samen.

“Het integraal kindcentrum is in haar ultieme vorm in de wijk, voor álle kinderen tussen 0 – 13 jaar, de plek om op te groeien: om te leren en te ontwikkelen. Er is hierin geen onderscheid tussen voorschool en kinderdagverblijf en ook het onderwijs en de buitenschoolse opvang liggen in elkaars verlengde. Spelenderwijs leren en lerenderwijs spelen. Kinderen ervaren eenzelfde pedagogisch klimaat gedurende de hele dag, krijgen begeleiding van één team, dat zowel de talenten als de signalen over de kinderen met elkaar deelt; lijnen die op de (voor)school zijn uitgezet, worden uitgebouwd en versterkt in de buitenschoolse opvang en activiteiten. Kinderen hebben het fijn en worden hierdoor actief uitgedaagd.”